Visie

Onze groepspraktijk ‘De Oude School’ streeft dagelijks naar kwalitatieve zorg op maat van de patiënt. Dat betekent een geneeskunde die wetenschappelijk onderbouwd is en waarbij de patiënt centraal staat. Een patiëntenpopulatie van jong tot oud, de nauwgezette opvolging en de sterke vertrouwensband met de patiënt houden ons gedreven. Om deze gedrevenheid te versterken, werken we als één team samen. Zo delen we onze ervaring en overleggen we regelmatig. Bovendien verhogen we hierdoor onze beschikbaarheid en bieden we continuïteit aan zorg. Het Globaal Medisch Dossier zorgt er immers ook voor dat ieder van ons steeds op de hoogte is van uw dossier.

Raadplegingen en huisbezoeken

raadplegingen en huisbezoeken

Een raadpleging in de praktijk biedt ons de ideale omstandigheden om u te onderzoeken en te behandelen. Het meest geschikte medisch materiaal is hier voorradig. U wordt sneller geholpen en de wachttijd wordt hierdoor beperkt. De kwaliteit van zorg zal erop vooruitgaan.

Voor ernstig zieken, bedlegerige en mindere mobiele patiënten is het mogelijk een huisbezoek aan te vragen. Een huisbezoek dient tussen 07u30 en 11u00 aangevraagd te worden. Door drukte kan het zijn dat u niet bezocht wordt door uw vaste huisarts, maar door de huisarts die op dat moment beschikbaar is.

Indien u graag meerdere problemen wenst te bespreken, zal het meest dringende probleem eerst aangepakt worden. De andere problemen zullen op een volgende raadpleging besproken worden.

Per patiënt dient één afspraak gemaakt te worden.

Indien u niet (tijdig) aanwezig kan zijn, gelieve telefonisch te verwittigen zodat wij andere patiënten kunnen verder helpen.

We begrijpen dat u een voorkeur heeft voor één of voor enkele artsen maar als u dringend geholpen wenst te worden en de arts van uw voorkeur niet beschikbaar is, zal u een afspraak worden aangeboden bij een collega.

raadplegingen en huisbezoeken

Buiten de secretariaatsuren (11u30-13u00 en 18u30-20u00) wordt het telefoonnummer doorgeschakeld naar één van de artsen. Tijdens deze momenten worden GEEN afspraken vastgelegd. De telefoonlijn dient dan enkel gebruikt te worden voor medische urgenties!

Maak een afspraak met uw arts

Voor het invullen van uitgebreide medische formulieren (verzekering, invaliditeit, pre-operatief onderzoek, vaccinatiestatus …) maakt u een afspraak. Uw arts heeft immers tijd nodig voor onderzoek en opzoekingswerk in het dossier.

Maak een afspraak

Tarieven

De tarieven zijn sinds 1 januari 2019:

Raadpleging in de praktijk voor 18u.: € 26.5
Avondconsultatie na 18 u. (Hetzelfde remgeld als een consult overdag) : € 30.5
Huisbezoek tot 18 u.: € 39
Huisbezoek tussen 18 u. en 21 u.: € 52
Huisbezoek tussen 21 u. en 08.00 u.: € 89,5
U kan bij elke arts met bancontact betalen.

Wachtdienst

De dokter van wacht is bereikbaar op het nummer 0903/99.686:

Maandag t.e.m. vrijdag vanaf 19u tot 8u.
Zaterdag vanaf 08u t.e.m. maandag 08u.

Voorschriften / attesten

Het uitschrijven van voorschriften is in de regel steeds gekoppeld aan een raadpleging.

Uw arts zal tijdens de consultatie steeds trachten voldoende herhaalvoorschriften te schrijven tot de volgende geplande controle. Afhankelijk van uw leeftijd en medische voorgeschiedenis kan een volgende controle zich sneller aandienen dan bij een andere patiënt. Vergelijken is hier niet aan de orde. Iedere patiënt is uniek.

Het invullen van attesten en andere documenten vraagt tijd en is nooit dringend. Gelieve deze aanvragen tijdig te doen. De artsen zullen de documenten steeds naar waarheid invullen. Enkel wat redelijk, waar en toepasselijk is zal door onze artsen onderschreven worden. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden; weet dat zowel het vragen, als het afleveren van een vals attest strafbaar is (art 196-197-213-214 Strafwetboek). Getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid worden niet afgeleverd zonder voorafgaande raadpleging.

Nuttige nummers / links

Anonieme Alcoholisten 03 / 239.14.15
Antigifcentrum 070 / 245.245
Brandwondencentrum 02 / 268.62.00
ChildFocus 11.6000
Druglijn 078 / 15.10.20
Europees noodnummer 112
Kankerlijn 0800 / 35.445
Kankerfoon 0800 / 15.800
Politie 101
Rode Kruis 105
Zelfmoordpreventie 0800 / 32.123

www.antigifcentrum.be
www.gezondheidenwetenschap.be
www.itg.be
www.apotheek.be