Griepvaccinatiecampagne 2020

29 aug

Griepvaccinatiecampagne 2020

Dit jaar zal de griepvaccinatie vermoedelijk populairder zijn dan de afgelopen jaren. Omdat het corona virus ons al genoeg aan het lijntje houdt is het zeker aangewezen dat met name de risicogroepen zich tegen het griepvirus laten beschermen.

Dit jaar zal de griepvaccinatie vermoedelijk populairder zijn dan de afgelopen jaren. Omdat het corona virus ons al genoeg aan het lijntje houdt is het zeker aangewezen dat met name de risicogroepen zich tegen het griepvirus laten beschermen.

 

In grote groep vaccineren is echter dit jaar niet mogelijk…daarom voorzien we in oktober en november op maandag en woensdagvoormiddag telkens één huisarts die patiënten op afspraak vaccineert. Dit zijn korte afspraken die enkel dienen voor de vaccinatie.

Een afspraak kan worden gemaakt via het secretariaat.

 

De overheid voorziet een vaccinatie in 2 fases om de kwetsbare groepen voorrang te geven. Lees meer

De vaccinatiecampagne zal dus in twee fases verlopen :

1.       Van 15 september tot 15 november 2020

De vaccins worden alleen afgeleverd aan de door de Hoge Gezondheidsraad gedefinieerde doelgroepen. Dit zijn de risicopersonen, maar ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen, het personeel uit de gezondheidssector en de mensen boven de vijftig jaar. De toediening zelf van het vaccin blijft aanbevolen vanaf 15 oktober.

2.       Vanaf 15 november 2020

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

Aan de huisartsen wordt gevraagd om in de eerste fase enkel voorschriften af te leveren voor een griepvaccin aan patiënten die tot de doelgroepen behoren.

Aan de patiënten die behoren tot de doelgroep wordt gevraagd om het vaccin af te halen voor 15 november. Omwille van aanpassing van de terugbetalingsregels zullen patiënten pas vanaf 1 oktober hun vaccin kunnen afhalen in de apotheek aan het juiste terugbetalingstarief.

Het afleveren van het vaccin vanaf half september aan de doelgroepen betekent niet dat deze ook zo vroeg toegediend moeten worden.  De aanbevolen vaccinatieperiode blijft van half oktober tot half december.